Освітній процес

Самостійне проектне навчання; P2P (peer-to-peer); Gamification; Дерево проектів, у якому студенти можуть самі обирати ті напрями, що їх найбільше цікавлять.

Завдання проекту:

Об’єднати високий рівень теоретичної підготовки класичної університетської освіти та отримання актуальних навичок (технічних, економічних, управлінських та комунікативних) реалізації реальних практичних завдань за допомогою проектного навчання

План навчання:

1й рік – вступ до спеціальності, математика, мови програмування

Bootcamp – 2 тижневе тестування та відбір

2й – 3й рік – проектно-орієнтоване навчання

4й рік – поглиблене навчання (математичне моделювання та аналіз, прийняття рішень, тощо), практика, дипломна робота

Освітній процес Інноваційний кампус НТУ "ХПІ"

Проекти діляться на:

Обов’язкові (50%)

  • Програмування
  • Бази даних
  • Архітектура та проектування ПЗ
  • Комп’ютерні мережі
  • Основи безпеки
  • Якість ПЗ
  • Штучний інтелект

Вибіркові (50%) – за будь-якою спеціалізацією

Вступ

Дізнайся більше про те, як вступити на 1 курс бакалаврату на спеціальності Інноваційного Кампусу НТУ «ХПІ»