Освітній процес

Самостійне проектне навчання; Challenge Based Learning; P2P (peer-to-peer); Gamification; співпраця з ІТ-компаніями; можливість вибору власного треку навчання

Завдання проекту:

Об’єднати високий рівень теоретичної підготовки класичної університетської освіти та отримання актуальних навичок (технічних, економічних, управлінських та комунікативних) реалізації реальних практичних завдань за допомогою проектного навчання

План навчання:

1й рік – вступ до фаху, математичні дисципліни, основи програмування

Marathon – чотирьохтижневе тестування та відбір

2й – 3й рік – проєктно-орієнтоване навчання за програмою Інноваційний кампус

4й рік – поглиблене вивчення спеціальних фахових дисциплін (математичне моделювання та аналіз, прийняття рішень, тощо), практика, дипломна робота

Освітній процес Інноваційний кампус НТУ "ХПІ"

Проекти поділяються на:

Обов’язкові

 • Програмування
 • Бази даних
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення
 • Комп’ютерні мережі
 • Основи кібербезпеки
 • Якість, тестування та підтримка програмного забезпечення

Вибіркові – на основі взаємодії з ІТ- компаніями-партнерами Інноваційного кампусу за будь-якою спеціалізацією

Студенти розвивають

Hard Skills (технічні навички)

 • UNIX
 • Git
 • Procedural Programming
 • Algorithms
 • C
 • Graphical
 • User Interface
 • Databases
 • Network
 • UI/UX
 • Frontend
 • Object-Oriented Programming
 • JavaScript
 • Backend

Soft Skills (допоміжні нетехнічні навички)

 • Self-Management
 • Communication
 • Responsibility
 • Analysis
 • Reasoning & Argumentation
 • Agility & Adaptability
 • Problem Solving
 • Critical Thinking
 • Creativity
 • Teamwork
 • Innovation Thinking
 • Initiative
 • Leadership

Вступ

Дізнайся більше про те, як вступити на 1 курс бакалаврату на спеціальності Інноваційного Кампусу НТУ «ХПІ»